Zakres robót wykonanych w okresie od 11-17.07.2022r.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano warstwę mrozoochronną na drodze DS01 na odcinku od km 0+000 do km 1+194,28. Wykonano podbudowę z kruszywa związanego cementem C3/4 na trasie głównej na odcinku od km 0+800 do km 0+840 oraz podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na trasie głównej od km 0+286 do km 0+800 str.L, na łącznicy L02L od km 0+000 do km 0+440, łącznicy L06L od km 0+000 do km 0+202 str.P oraz na drodze DS06 od km 0+000 do km 0+169,85. Kontynuowano roboty brukarskie związane z budową ścieków trójkątnych na łącznicy L04L oraz umocnienie rowów na łącznicach L02L, L06L i trasie głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano beton podkładowy ław pod bariery oraz kontynuowano zasypkę obiektu oraz murów oporowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej – osadzenie kratek na wpustach na węźle Ostróda Zachód. Kontynuowano budowę kanału technologicznego od km 1+550 do km 1+650. Kontynuowano prace przy oświetleniu drogowym – wykonano montaż fundamentów słupów oświetleniowych na łącznicach węzła Ostróda Zachód i wykonano montaż kabla oświetleniowego na odcinku od km 0+950 do km 1+080. Kontynuowano prace umocnieniowe na rowie melioracyjnym RO-4-16.