Zaawansowanie robót – XII.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.12.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 2 517 174,72 25,81%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 5 351 989,80 80,80%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 17 103 155,07 16,76%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 2 841 655,70 10,88%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 3 799 123,10 18,05%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 23 743 933,87 15,91%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 31 613 098,39 19,09%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 19,09% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

19.09%

 


 

Zaawansowanie robót

15.91%

 

Roboty drogowe

16.76%

 

Obiekty inżynierskie

10.88%

 

Roboty branżowe

18.05%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

21.95%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

76.95%

 


 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec grudnia 2020