Zaawansowanie robót – XI.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.11.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 2 202 527,88 22,58%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 5 171 989,80 78,08%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 12 744 543,65 12,49%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 796 770,83 3,05%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 2 304 961,91 10,95%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 15 846 276,39 10,62%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 23 220 794,07 14,02%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 14,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

14.02%

 


 

Zaawansowanie robót

10.62%

 

Roboty drogowe

12.49%

 

Obiekty inżynierskie

3.05%

 

Roboty branżowe

10.95%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

19.20%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

67.29%

 


 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec listopada 2020