Zaawansowanie robót – XI.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.11.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 2 202 527,88 22,58%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 5 171 989,80 78,08%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 12 744 543,65 12,49%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 796 770,83 3,05%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 2 304 961,91 10,95%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 15 846 276,39 10,62%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 23 220 794,07 14,02%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

[rprogress value=100 text=100%]

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

[rprogress value=100 text=100%]

 


 

Zaawansowanie finansowe – 14,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

[rprogress value=14.02 text=14.02%]

 


 

Zaawansowanie robót

[rprogress value=10.62 text=10.62%]

 

Roboty drogowe

[rprogress value=12.49 text=12.49%]

 

Obiekty inżynierskie

[rprogress value=3.05 text=3.05%]

 

Roboty branżowe

[rprogress value=10.95 text=10.95%]

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

[rprogress value=19.20 text=19.20%]

 

Czas zakładany na etap Projektowania

[rprogress value=67.29 text=67.29%]

 


 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec listopada 2020