Zaawansowanie robót – X.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.10.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 8 495 464,64 87,10%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 99 566 146,86 93,79%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 26 046 215,28 99,68%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 19 615 248,70 93,18%
VI Aneksy 836 438,59 836 438,59 100,00%
Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 146 064 049,43 94,74%
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 161 157 068,89 94,49%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

Zaawansowanie finansowe – 94,49% Prognozy Wartości Ostatecznej

94.49%

Zaawansowanie robót

94.74%

Roboty drogowe

93.79%

Obiekty inżynierskie

99.68%

Roboty branżowe

93.18%

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

81.42%

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec października 2022