Zaawansowanie robót – X.2020

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.10.2020
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 1 887 881,04 19,35%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 4 869 279,00 73,51%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 8 877 394,14 8,70%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 216 328,49 0,83%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 1 529 569,65 7,27%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 10 623 292,28 7,12%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 17 380 452,32 10,50%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

99.50%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 10,50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

10.50%

 


 

Zaawansowanie robót

7.12%

 

Roboty drogowe

8.70%

 

Obiekty inżynierskie

0.83%

 

Roboty branżowe

7.27%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

16.53%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

57.94%

 


 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec października 2020