Zaawansowanie robót – VIII.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.08.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 7 866 171,00 80,65%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 88 285 215,50 83,16%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 25 464 899,82 97,46%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 17 574 669,55 83,48%
VI Aneksy 836 438,59 97 077,47 11,61%
  Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 131 421 862,34 85,24%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 145 885 588,34 85,53%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 85,53% Prognozy Wartości Ostatecznej

85.53%

 


 

Zaawansowanie robót

85.24%

 

Roboty drogowe

83.16%

 

Obiekty inżynierskie

97.46%

 

Roboty branżowe

83.48%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

76.00%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec sierpnia 2022