Zaawansowanie robót – IV.2023 – rozliczenie końcowe

Zaawansowanie robót – stan na dzień 21.04.2023 – rozliczenie końcowe
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 9 754 052,00 100,00%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 624 115,00 100,00%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 106 161 610,55 100,00%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 26 128 882,59 100,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 21 051 692,38 100,00%
VI Aneksy 836 438,59 836 438,59 100,00%
Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 154 178 624,11 100,00%
Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 170 556 791,11 100,00%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

Zaawansowanie finansowe – 100,00% Prognozy Wartości Ostatecznej

100.00%

Zaawansowanie robót

100.00%

Roboty drogowe

100.00%

Obiekty inżynierskie

100.00%

Roboty branżowe

100.00%

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

100.00%

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na dzień 21.04.2023