Zaawansowanie robót – VII.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.07.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 7 551 524,16 77,42%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 86 045 891,87 81,05%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 25 202 409,28 96,45%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 16 777 480,43 79,70%
VI Aneksy 836 438,59 97 077,47 11,61%
  Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 128 122 859,05 83,10%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 142 271 938,21 83,42%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

[rprogress value=100 text=100%]

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

[rprogress value=100 text=100%]

 


 

Zaawansowanie finansowe – 83,42% Prognozy Wartości Ostatecznej

[rprogress value=83.42 text=83.42%]

 


 

Zaawansowanie robót

[rprogress value=83.10 text=83.10%]

 

Roboty drogowe

[rprogress value=81.05 text=81.05%]

 

Obiekty inżynierskie

[rprogress value=96.45 text=96.45%]

 

Roboty branżowe

[rprogress value=79.70 text=79.70%]

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

[rprogress value=73.24 text=73.24%]

 

Czas zakładany na etap Projektowania

[rprogress value=100 text=100%]

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec lipca 2022