Zaawansowanie robót – VII.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.07.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 4 719 702,60 48,39%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 525 103,20 98,51%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 45 738 456,02 43,08%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 16 496 296,98 63,13%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 9 858 126,52 46,83%
  Razem Roboty (III, IV, V): 153 342 185,52 72 092 879,52 47,01%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 169 720 352,52 83 337 685,32 49,10%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 49,10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

49.10%

 


 

Zaawansowanie robót

47.01%

 

Roboty drogowe

43.08%

 

Obiekty inżynierskie

63.13%

 

Roboty branżowe

46.83%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

40.80%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec lipca 2021