Zaawansowanie robót – VI.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.06.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 4 405 055,76 45,16%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 525 103,20 98,51%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 33 786 660,35 33,11%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 14 108 924,52 54,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 8 801 763,24 41,81%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 56 697 348,11 37,99%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 67 627 507,07 40,84%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

[rprogress value=100 text=100%]

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

[rprogress value=100 text=100%]

 


 

Zaawansowanie finansowe – 40,84% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

[rprogress value=40.84 text=40.84%]

 


 

Zaawansowanie robót

[rprogress value=37.99 text=37.99%]

 

Roboty drogowe

[rprogress value=33.11 text=33.11%]

 

Obiekty inżynierskie

[rprogress value=54.00 text=54.00%]

 

Roboty branżowe

[rprogress value=41.81 text=41.81%]

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

[rprogress value=38.04 text=38.04%]

 

Czas zakładany na etap Projektowania

[rprogress value=100 text=100%]

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec czerwca 2021