Zaawansowanie robót – VI.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.06.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 4 405 055,76 45,16%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 525 103,20 98,51%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 33 786 660,35 33,11%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 14 108 924,52 54,00%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 8 801 763,24 41,81%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 56 697 348,11 37,99%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 67 627 507,07 40,84%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 40,84% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

40.84%

 


 

Zaawansowanie robót

37.99%

 

Roboty drogowe

33.11%

 

Obiekty inżynierskie

54.00%

 

Roboty branżowe

41.81%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

38.04%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec czerwca 2021