Zaawansowanie robót – V.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.05.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 4 090 408,92 41,94%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 458 863,20 97,51%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 25 106 621,47 24,60%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 10 385 155,57 39,75%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 8 018 155,29 38,09%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 43 509 932,33 29,16%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 54 059 204,45 32,64%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 32,64% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

32.64%

 


 

Zaawansowanie robót

29.16%

 

Roboty drogowe

24.60%

 

Obiekty inżynierskie

39.75%

 

Roboty branżowe

38.09%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

35.38%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec maja 2021