Zaawansowanie robót – IV.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.04.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 6 607 583,64 67,74%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 72 601 155,25 68,39%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 22 821 423,21 87,34%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 14 879 315,17 70,68%
VI Aneksy 836 438,59 97 077,47 11,61%
  Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 110 301 893,63 71,54%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 123 604 109,74 72,47%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 72,47% Prognozy Wartości Ostatecznej

72.47%

 


 

Zaawansowanie robót

71.54%

 

Roboty drogowe

68.39%

 

Obiekty inżynierskie

87.34%

 

Roboty branżowe

70.68%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

65.07%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec kwietnia 2022