Zaawansowanie robót – IV.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 30.04.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 3 775 762,08 38,71%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 458 863,20 97,51%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 22 748 346,88 22,29%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 8 515 190,19 32,59%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 7 418 508,70 35,24%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 38 682 045,77 25,92%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 48 916 671,05 29,54%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 29,54% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

29.54%

 


 

Zaawansowanie robót

25.92%

 

Roboty drogowe

22.29%

 

Obiekty inżynierskie

32.59%

 

Roboty branżowe

35.24%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

32.62%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec kwietnia 2021