Zaawansowanie robót – III.2022

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.03.2022
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 6 292 936,80 64,52%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 6 597 555,00 99,60%
III Roboty drogowe 106 161 610,55 67 614 696,55 63,69%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 22 102 541,80 84,59%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 13 408 362,41 63,69%
VI Aneksy 836 438,59 0,00 0,00%
  Razem Roboty (III, IV, V): 154 178 624,11 103 125 600,76 66,89%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 170 556 791,11 116 016 092,56 68,02%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 68,02% Prognozy Wartości Ostatecznej

68.02%

 


 

Zaawansowanie robót

66.89%

 

Roboty drogowe

63.69%

 

Obiekty inżynierskie

84.59%

 

Roboty branżowe

63.69%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

62.40%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec marca 2022