Zaawansowanie robót – III.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 31.03.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 3 461 115,24 35,48%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 5 880 507,80 88,77%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 20 329 422,49 19,22%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 4 907 668,02 18,78%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 6 270 574,30 29,79%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 31 507 664,81 21,11%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 40 849 287,85 24,67%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 24,67% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

24.67%

 


 

Zaawansowanie robót

21.11%

 

Roboty drogowe

19.22%

 

Obiekty inżynierskie

18.78%

 

Roboty branżowe

29.79%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

29.96%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

100%

 


Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec marca 2021