Zaawansowanie robót – II.2021

Zaawansowanie robót – stan na dzień 28.02.2021
Poz. Wyszczególnienie elementów Wartość netto Wartość netto wykonanych Robót %
I Wymagania ogólne 9 754 052,00 3 146 468,40 32,26%
II Dokumenty Wykonawcy 6 624 115,00 5 880 507,80 88,77%
III Roboty drogowe 102 044 865,03 19 427 166,32 19,04%
IV Obiekty inżynierskie 26 128 882,59 3 748 767,31 14,35%
V Roboty branżowe 21 051 692,38 4 893 822,61 23,25%
  Razem Roboty (III, IV, V): 149 225 440,00 28 069 756,24 18,81%
  Ogółem netto (I, II, III, IV, V): 165 603 607,00 37 096 732,44 22,40%

 


 

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Budowlany

100%

Zaawansowanie prac projektowych – Projekt Wykonawczy

100%

 


 

Zaawansowanie finansowe – 22,40% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

22.40%

 


 

Zaawansowanie robót

18.81%

 

Roboty drogowe

19.04%

 

Obiekty inżynierskie

14.35%

 

Roboty branżowe

23.25%

 


 

Zaawansowanie czasowe

Czas na Ukończenie

27.20%

 

Czas zakładany na etap Projektowania

95.33%

 


 

Szczegółowe zestawienie zaawansowania poszczególnych Robót na koniec lutego 2021