Rada Techniczna nr 99

W dniu 26.07.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 99, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg kontynuowano budowę nasypu na odcinku trasy głównej od km 0+890 do km 1+335. Prowadzono roboty bitumiczne w zakresie podbudowy AC WMS 22P na łącznicach L02L od km 0+000 do km 0+300; L04L od km 0+120 do km 0+340; L06L od km 0+000 do km 0+200 oraz na trasie głównej od km 0+290 do km 0+820 str.L i od km 0+290 do km 0+530 str.P. Wykonano warstwę wiążącą AC WMS 16 W na trasie głównej na odcinku od km 0+290 do km 0+762 str.L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano zbrojenie i betonowanie ław pod bariery. 
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej nr 3. Rozpoczęto budowę zasilania elektroenergetycznego do węzła Ostróda Zachód.