Rada Techniczna nr 86

W dniu 22.03.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 86, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg zakończono wymianę gruntu na trasie głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz wykonano warstwę WUP na odcinku w km 2+295 do km 2+425 i w km 4+000 do km 4+250. Wykonywano roboty ziemne na rowie melioracyjnym RO-4-13-2 oraz profilowano tereny płaskie na odcinku w km 4+500 do km 5+200. Wykonano przegląd i naprawę płotków herpetologicznych wzdłuż całej trasy głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-4 rozpoczęto umacnianie stożka przyczółka na podporze A str. P. Na obiekcie WS-5 wykonano umocnienie skarp przy skrzydłach. Na obiekcie PZM-05 wykonano schody skarpowe oraz rozpoczęto umocnienie wlotu i wylotu przepustu. Na obiekcie PZDd-6 rozpoczęto układanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na płycie ustroju nośnego.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-02 w km 1+500 oraz prace ziemne na rowie R04. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-04 w km 4+150.