Rada Techniczna nr 81

W dniu 01.02.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 81, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano rozbiórkę starodroża istniejącej drogi krajowej nr 16 w km 4+250 trasy głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.
W robotach branżowych prowadzono prace porządkowo-organizacyjne.