Rada Techniczna nr 63

W dniu 07.09.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 63, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano wykopy na odcinku w km 2+400 do km 2+500. Budowano nasypy w km 1+055 do km 1+135. Na obszarze wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330 kontynuowano budowę materaca geosyntetycznego. Wykonano warstwę ulepszonego podłoża na trasie głównej w km 1+915 do km 2+130, w km 3+870 do km 4+000 oraz na drodze DP03. Wykonano warstwę mrozoochronną na drodze DP03. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 4+990 do km 5+130 na j. L i P. Wbudowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 3+100 do km 3+300.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 układano ściek przykrawężnikowy. Na obiekcie PZDd-3 rozpoczęto zbrojenie wieńca żelbetowego oraz kontynuowano zasypkę. Na obiekcie PZDd-6 wykonano zbrojenie i deskowanie oraz betonowanie poprzecznic na j. prawej. Rozpoczęto prace przy przepuście P/WS-1.
W robotach branżowych kontynuowano prace przy rowie melioracyjnym 4-14. Kontynuowano prace związane z podłączeniem zasilania do pompowni P1 i P2.