Rada Techniczna nr 62

W dniu 31.08.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 62, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz wykonywano wykopy na odcinkach w km 2+300 do km 2+400 i w km 4+150 do km 4+250 oraz na drodze DS01. Budowano nasypy w km 1+055 do km 1+135. Na obszarze wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330 kontynuowano budowę materaca geosyntetycznego. Wykonano górną warstwę nasypu na trasie głównej w km 2+990 do km 3+100. Wykonano warstwę mrozoochronną w km 2+810 do km 2+990. Kontynuowano roboty brukarskie związane z wbudowaniem krawężników na drogach DP04, DP05 i na rondzie w km 5+313. Kontynuowano układanie kostki kamiennej na rondzie oraz wyspach dróg DP04 i DP05. Budowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 2+500 do km 2+690 oraz w śladzie drogi DS05. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 5+130 do km 5+245.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 wykonano zbrojenie wieńca żelbetowego. Na obiekcie PZDd-6 wykonano betonowanie ścianki zaplecznej na podporze B j.L; rozpoczęto zbrojenie i deskowanie poprzecznic oraz wykonano montaż łożysk. Na przepuście PP01 wbudowano rurę przepustu.
W robotach branżowych kontynuowano prace przy przepuście drogowym w km 0+900. Rozpoczęto umocnienie zbiornika retencyjnego nr 3. Rozpoczęto prace związane z podłączeniem zasilania do pompowni P1. Kontynuowano prace z budową kanału technologicznego w km 1+800 do km 1+900.