Rada Techniczna nr 61

W dniu 25.08.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 61, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac. 

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz wykonywano wykopy na drodze DS01. Budowano nasypy w km 0+905 do km 0+990 oraz w km 1+055 do km 1+135. Na obszarze wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn betonowo-żwirowych FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330 wykonywano prace porządkowe oraz rozpoczęto budowe materaca geosyntetycznego. Wykonano górną warstwę nasypu na trasie głównej w km 5+130 do km 5+245. Wykonano warstwę mrozoochronną w km 4+990 do km 5+130. Kontynuowano roboty brukarskie związane z wbudowaniem krawężników na drogach DP04, DP05 i na rondzie w km 5+313. Rozpoczęto układanie kostki kamiennej na rondzie oraz wyspach dróg DP04 i DP05. Budowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 1+800 do km 2+093.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 kontynuowano zasypkę konstrukcji stalowej. Na obiekcie PZDd-6 wykonano zbrojenie ścianek zaplecznych na podporze B j.L i na podporze A na j.P oraz wykonano betonowanie ścianki zaplecznej na podporze A j.P, korpus na podporze B j.L oraz ciosów podłożyskowych. Na przepuście PP01 wykonano wykop pod przepust.
W robotach branżowych kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej: KT2, kanał 2; przepust drogowy w km 0+900 oraz wykonano montaż wpustów na rondzie w km 5+313 i na kanale 2. Kontynuowano prace melioracyjne na rowie RO-4-13-3. Rozpoczęto wykop pod zbiornik retencyjny nr 3. Kontynuowano prace energetyczne związane z budową oświetlenia drogowego oraz zasilaniem SZR przy rondzie w km 5+313.