Rada Techniczna nr 6

W dniu 21.07.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 6, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.