Rada Techniczna nr 57

W dniu 27.07.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 57, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na odcinku trasy głównej w km 0+390 do km 0+670 oraz zasypkę wymiany w km 0+907 do km 0+950. Wykonywano wykopy na drodze S-5 w km 0+800. Budowano nasypy w śladzie trasy głównej na odcinku w km 0+750 do km 0+880 oraz w śladzie łącznicy L04L. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330. Wykonywano warstwę mrozoochronną na trasie głównej w km 3+100 do km 3+400 oraz na rondzie i drogach DP04 – DP05. Wykonano odcinek próbny podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na trasie głównej w km 3+650 do km 3+750 oraz wykonano kolejne odcinki podbudowy na rondzie i drogach DP04 – DP05. Wykonywano roboty brukarskie w śladzie drogi DS02. Budowano drenaż podłużny na trasie głównej w km 2+300 do 2+650.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 skuwano głowice pali. Na obiekcie WD-2 rozpoczęto montaż wpustów deszczowych oraz wbudowano drenaż. Na obiekcie PZDd-3 prowadzono zasypkę konstrukcji stalowej. Na obiekcie WD-4 kontynuowano montaż desek gzymsowych oraz rozpoczęto montaż drenażu. Na obiekcie PZDd-6 kontynuowano prace zbrojarskie przyczółków. Rozpoczęto zasypkę fundamentów podpory A i B.
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz budowę kanału deszczowego nr 3. Wykonano osadzenie wpustów deszczowych na trasie głównej w km 1+550 do km 1+890 oraz osadzono zbiorniki pompowni P1 i P2.