Rada Techniczna nr 52

W dniu 22.06.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 52, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu na trasie głównej w km 2+150 do km 2+295 oraz na drodze DP04 w km 0+030 do km 0+125. Wykonywano wykopy na odcinku trasy głównej w km 4+150 do km 4+250 oraz na drodze DP03 w km 0+345 do km 0+411. Budowano nasypy w śladzie trasy głównej na odcinkach od km 1+335 do km 1+680, od km 3+760 do km 3+884, od km 4+826 do km 4+896 oraz na drodze DP02 w km 0+345 do km 0+411. Wykonywano odhumusowanie na drodze DP02 w km 0+345 do km 0+411. Prowadzono roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – formowano kolumny betonowo-żwirowe FSS na odcinku od km 1+140 do km 1+330.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonywano wykop pod beton podkładowy na podporze A wraz z wykonaniem betonu podkładowego. Na obiekcie WD-4 wykonano izolację cienką płyt przejściowych. Na obiekcie PZDd-3 wykonano zbrojenie ścian podpory A i B wraz z betonowaniem. Na obiekcie WS-5 rozpoczęto montaż murów oporowych wraz z zasypką. Wykonano zbrojenie wieńców. Na obiekcie PZDd-6 zakończono wykopy pod fundamenty podpory A i B oraz wykonano beton podkładowy fundamentów. Na przepuście PZM01 wykonano wykop, materac kruszywowy wraz z montażem konstrukcji oraz rozpoczęto zasypkę przepustu.
W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 4+960 oraz kontynuowano wykop pod zbiornik ZR03 w km 2+500. Budowano kanał technologiczny na odcinku trasy głównej w km 3+000 do km 3+550. Wykonywano montaż osadników na kanale 3 i 3a oraz montaż wpustów na kanale deszczowym nr 12. Budowano kanał hydrotechniczny (Wyl2 – D8). Zakończono montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB) – trwa próbny rozruch wytwórni oraz kalibracja automatyki. Wykonywane są zaroby próbne mas bitumicznych.