Rada Techniczna nr 48

W dniu 25.05.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 48, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymianę gruntu w km 1+080 do km 1+140 oraz wykopy na odcinku w km 2+400 do km 2+500; w km 2+900 do km 3+900 i w śladzie drogi DP03. Budowano nasypy w śladzie drogi głównej na odcinku od km 2+579 do km 2+810. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie PZDd-3 wykonano zbrojenie fundamentów na podporze B segmenty B1, B2 i B3 oraz betonowanie fundamentów w segmentach B2 i B3. Na obiekcie WD-4 wykonano montaż dyylatacji. Na obiekcie WS-5 wykonano montaż konstrukcji stalowej powłoki. Na obiekcie PZDd-6 wykonywano pale CFA. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej na odcinku od km 4+510 do km 5+380. Prowadzono prace na kanalizacji deszczowej na kanale 9 i 12. Rozpoczęto wykop na zbiorniku ZR-03. Kontynuowano montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).