Rada Techniczna nr 40

W dniu 30.03.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 40, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg prowadzono wymiany gruntów w km 1+330 do km 1+380 i w km 1+400 do km 1+460 oraz wykopy w km 4+000 do km 4+200. Budowano nasypy w km 2+602 do km 2+785 oraz w km 4+490 do km 4+721. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 wykonano iniekcję kabli sprężających a na obiekcie WD-4 kontynuowano zbrojenie ustroju nośnego oraz wykonano montaż łożysk i prowadzono prace przy zasypce stożków oraz za przyczółkiem podpory C. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz roboty związane z budową kanału deszczowego w km 0+800. Trwa montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).