Rada Techniczna nr 38

W dniu 16.03.2021r. miała miejsce Rada Techniczna nr 38, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

Ze względu na zimowe warunki atmosferyczne w okresie sprawozdawczym prowadzono prace w ograniczonym zakresie. W zakresie budowy dróg prowadzono roboty ziemne w km 1+330 do km 1+600 i w km 1+927 do km 2+420 oraz usuwano grunt organiczny w km 1+430 do km 1+460 i w km 1+550 do km 1+600. W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WD-2 wykonano zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych oraz na obiekcie WD-4 wykonano betonowanie skrzydeł podpory C. W robotach branżowych kontynuowano prace melioracyjne na Strudze Morlińskiej oraz roboty związane z budową kanału deszczowego w km 0+700. Rozpoczęto montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB).