Rada Techniczna nr 28

W dniu 22.12.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 28, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.