Rada Techniczna nr 27

W dniu 15.12.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 27, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.