Rada Techniczna nr 26

W dniu 08.12.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 26, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.