Rada Techniczna nr 16

W dniu 29.09.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 16, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.