Rada Techniczna nr 14

W dniu 15.09.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 14, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.