Rada Techniczna nr 112

W dniu 22.11.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 112, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego na drogach DS02 i DS04. Kontynuowano budowę ogrodzenia wysokiego wzdłuż trasy głównej. Wykonano pobocza na drodze DS01. Zakończono oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe na łącznicach węzła Ostróda Zachód i drogach DP04, DP05 oraz ustawiono słupki hektometrowe wzdłuż trasy głównej. Kontynuowano roboty brukarskie związane z umocnieniem dna rowów, układaniem ścieków korytkowych w pasie rozdziału i obróbką studni drenarskich. Kontynuowano humusowanie skarp i rowów wzdłuż trasy głównej.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich prowadzono prace porządkowe.
W robotach branżowych zakończono prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13.