Rada Techniczna nr 105

W dniu 20.09.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 105, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego C90/3 na odcinku trasy głównej od km 0+650 do km 1+440 str.P i od km 0+840 do km 1+440 str. L oraz na łącznicy L03P od km 0+000 do km 0+200. Kontynuowano montaż barier energochłonnych na odcinkach trasy głównej od km 1+500 do km 3+000 str. P oraz od km 3+900 do km 5+280 str. L+P. Na drodze DP02 wykonano oznakowanie poziome i pionowe wg Stałej Organizacji Ruchu. Wykonano humusowanie na odcinku od km 0+286 do km 0+900 oraz od km 3+900 do km 4+930. Kontynuowano roboty brukarskie od km 1+100 do km 1+440.
W robotach bitumicznych wykonano podbudowę bitumiczną AC WMS 22P na trasie głównej od km 0+650 do km 1+440 str. P i od km 0+955 do km 1+455 str. L oraz na łącznicach L03P od km 0+200 do km 0+260 i L04L od km 0+000 do km 0+050. Wykonano warstwę ścieralną SMA na drodze DP02 od km 0+000 do km 0+440 oraz na łącznicach L04L od km 0+130 do km 0+340 i L06L od km 0+020 do km 0+202 str. L. Wykonano również warstwę ścieralną AC11S na zjeździe awaryjnym w km 4+020.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 wykonano nawierzchnię na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych.
W robotach branżowych kontynuowano prace związane z umocnieniem zbiornika hydrotechnicznego ZR-01 w km 0+800 oraz kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej przy drodze DS03, przepuście PZM02 oraz w km 1+050. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-3. Kontynuowano budowę kanału technologicznego na trasie głównej od km 4+300 do km 4+800. Kontynuowano budowę zasilania elektroenergetycznego do węzła Ostróda Zachód. Rozpoczęto montaż elementów SZR.