Rada Techniczna nr 103

W dniu 30.08.2022r. miała miejsce Rada Techniczna nr 103, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy dróg wykonywano górną warstwę nasypu na odcinku od km 1+100 do km 1+400 str.P oraz wykonano drenaż podłużny od km 1+100 do km 1+440. Kontynuowano umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 na odcinku od km 3+900 do km 4+910 oraz łącznicach L02L i L06L.
W zakresie budowy obiektów inżynierskich na obiekcie WS-1 kontynuowano montaż schodów skarpowych. Na obiektach PZDd-3 oraz PZDd-6 odbyły się próbne obciążenia obiektów.
W robotach branżowych kontynuowano prace na kanalizacji deszczowej nr 1 i 4. W robotach melioracyjnych prowadzono prace na rowie RO-4-13-3 i RO-4-16. W robotach związanych z kanałem technologicznym rozpoczęto budowę odcinka od obiektu WD-4 do WS-5. Kontynuowano budowę zasilania na węźle Ostróda Zachód.