Rada Techniczna nr 4

W dniu 30.06.2020 r. miała miejsce Rada Techniczna nr 4, na której omówiono bieżące sprawy kontraktowe i postęp prac.