Rada Budowy nr 8

W dniu 18.01.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 8. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za grudzień 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.