Rada Budowy nr 6

W dniu 16.11.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 6. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za październik 2020 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.