Rada Budowy nr 34

W dniu 11.05.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 34. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za kwiecień 2023r. oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.