Rada Budowy nr 30

W dniu 02.12.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 30. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za listopad 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.