Rada Budowy nr 29

W dniu 03.11.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 29. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za październik 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.