Rada Budowy nr 27

W dniu 08.09.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 27. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za sierpień 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.