Rada Budowy nr 26

W dniu 04.08.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 26. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za lipiec 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.