Rada Budowy nr 25

W dniu 06.07.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 25. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za czerwiec 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.