Rada Budowy nr 24

W dniu 01.06.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 24. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za kwiecień i maj 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.