Rada Budowy nr 22

W dniu 16.03.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 22.  Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za luty 2022 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.