Rada Budowy nr 20

W dniu 19.01.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 20.  Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za grudzień 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót.