Rada Budowy nr 15

W dniu 11.08.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 15.  Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za lipiec 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera.