Rada Budowy nr 13

W dniu 09.06.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 13. Wykonawca omówił postęp prac projektowych i robót za maj 2021 oraz omówił przewidywany postęp prac projektowych i robót na kolejny miesiąc. Wykonawca przedstawił prezentację pokazującą Postęp Robót. Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy kierownictwa Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżyniera.